Men sadomasochisme er også tillid, tryghed, kærlighed, nysgerrighed, spænding og det at bryde grænser. Først og fremmest personlige grænser men også samfundets moralske grænser i det omfang de er med til at sætte de personlige grænser.

Dorte-Maria Bjarnov har defineret det som:

"Enhver bevidst leg med begreber som magt og afmagt, styrke og svaghed, aktivitet og passivitet, lyst og smertetærskel, kan være SM, hvis deltagerne vel at mærke selv synes det er det." (Fra bogen Umoralske opstød, udgivet på forlaget Juvelen i 1986)

Erik Nørgaard skriver at:

"Det er SM-verdenens særkende, at den bryder med de vedtagne borgerlige normer. Det er en anarkistisk erotisk verden." (Fra bogen Smertens vellyst, udgivet på Hans Reitzels forlag i 1985)