Foreningen udgav det sidste SMil Blad i starten af 2004. Bladet er gengivet i redigeret form.